Aktualność

11
grudnia 2017

Przez Pomorze prowadzić będzie międzynarodowa trasa rowerowa R-10. Nadmorski Szlak Hanzeatycki wieść będzie wzdłuż morza – od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa. Gdynia otrzymała ponad 8 mln zł z RPO na realizację trasy. 

Gdynia budować będzie 19 kilometrów ścieżek rowerowych w ramach nowej trasy R-10. Powstaną 4 kilometry całkiem nowych dróg rowerowych - wzdłuż ul. płk. Dąbka, Kwiatkowskiego, al. Piłsudskiego oraz wzdłuż al. Zwycięstwa - od ul. Stryjskiej do ul. Orłowskiej, reszta ścieżek zostanie wyremontowana. i połączona. W ramach projektu przewidziano także budowę parkingów rowerowych wraz z elementami małej architektury. 

Wartość całego projektu budowy gdyńskiego odcinka trasy R-10 wynosi 14,070 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010 stanowi 58% całości (8,16 mln zł).

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 60 tys. kilometrów. Do tej pory zbudowano ponad 20 tys. kilometrów. Szlaki te mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie - budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych ścieżek i dróg, łącząc je w jeden system. Sieć ma połączyć duże miasta i atrakcyjne tereny turystyczne wszystkich krajów Europy. Autorem projektu jest Europejska Federacja Cyklistów, patronat objęła Komisja Europejska.